SKI Centrum Nové Mesto nad Váhom
Servis

Od sezóny 2018/2019 ponúkame v našich priestoroch špičkový servis Vašich lyží a snowboardov na strojoch značky Wintersteiger.

Rakúska spoločnosť Wintersteiger se špecializuje na vývoj a výrobu servisných technológií pre lyže a snowboardy už od roku 1978. V súčasnosti je najsilnejším svetovým výrobcom, podiel na svetovom trhu sa pohybuje okolo 70%. Brúsenie hrán na strojoch Wintersteiger využívajú poprední výrobcovia lyží Atomic, Blizzard, Fischer, Völkl a ďalší, ale tiež rakúsky lyžiarsky národný tím a tímy USA, Kanady nebo Nemecka.

Poskytované servisné činnosti:

1) Očistenie a oprava sklznice

V prípade potreby očistíme sklznicu od starého vosku.

Nasleduje kontrola sklznice a v prípade potreby manuálna oprava poškodených miest sklznice - zatavenie škrabancov, prípadne vyseknutie časti sklznice a nahradenie novým plástom sklznice.

Na záver prebrúsime sklznicu lyže alebo snowboardu na brúsnom páse (so zrnitosťou 80 – 120), vyrovnáme ju, dočistíme opravované miesta a pripravíme ju na následné brúsenie novej štruktúry.

2) Brúsenie sklznice

Po základnej oprave sklznice a jej prebrúsení na brúsnom páse potrebujeme vrátiť sklznici jej klzné vlastnosti.

Pre získanie dokonalej roviny a následné vybrúsenie novej štruktúry lyže je potrebné prebrúsenie na brúsnom kameni.

Brúsením na brúsnom kameni získame späť pôvodné klzné vlastnosti lyže. brúsne kamene dokážu podľa typu stroja vytvárať ako lineárne, tak aj variálne a prípadne kombinované štruktúry.

Štruktúry sa volia podľa typu lyže a tiež snehových podmienok, tak aby dochádzalo k čo najlepšiemu odvodu vlhkosti a lyža tak mohla čo najlepšie kĺzať po snehu.


3) Brúsenie hrán

Po príprave sklznice potrebujeme dodať maximálnu ostrosť tiež hranám lyže a snowboardu.

Uhol bočnej hrany na type a charaktere použitia lyže/snowboardu, skúseností užívateľa a tvrdosti podložky.

Základné uhlovanie bočných hrán realizujeme na brúsnych pásoch.

Hrany lyží sa zvyčajne brúsia v rozpätí  87 – 89°, tuning spodnej hrany sa obvykle prevádza v rozmedzí 0,4 – 0,8°.

4) Impregnácia a leštenie

Kompletná príprava sklznice a hrán lyží a snowboardov má veľký vplyv na sklznicu. Tá potrebuje po kompletnom servise opätovne namazať a tým ochrániť jednotlivé póry sklznice.

Pre ideálnu absorpciu vosku je potrebné sklznicu zahriať - tým sa póry roztiahnu a sú tak schopné prijať väčšie množstvo vosku. Dôležitým faktorom je stabilita teploty - sklznica sa nesmie prehriať.

Voskovanie realizujeme strojovým spôsobom, nanesením vosku pomocou nahriateho kotúča. Odstránenie prebytočného vosku a leštenie sa realizuje pomocou jemných kief alebo filcových pásov.

Toto záverečné ošetrenie sklzice musí byť veľmi jemné, aby neotupilo už pripravené hrany.

 

 


Základní kroky při provádění ski servisu.

1) Očištění a oprava skluznice
V případě nutnosti očištění skluznice od starého vosku.
Kontrola skluznice, v případě potřeby manuální oprava poškozených míst skluznice. Zatavení škrábanců, případně vyseknutí části skluznice a nahrazení novým plástem skluznice.
Přebroušení skluznice lyže a snowboardu na brusném pásu (80 – 120 zrnitosti). Vyrovnání skluznice, dočištění opravovaných míst a příprava skluznice lyže pro následné broušení nové struktury

2) Broušení skluznice
Po základní opravě skluznice a jejím přebroušení na brusném pásu potřebujeme vrátit skluznici její kluzné vlastnosti.
Pro získání dokonalé roviny a následné vybroušení nové struktury lyže je potřeba broušení na brusném kameni.
Broušením na brusném kameni získáme zpět původní kluzné vlastnosti lyže.
Brusné kameny dokáží dle typu stroje vytvářet jak lineární, tak i variální případně kombinované struktury.
Struktury se volí dle typu lyže a také sněhových podmínek, tak aby docházelo k co nejlepšímu odvodu vlhkosti a lyže tak mohla co nejlépe klouzat po sněhu.

3) Broušení hran
• Ve chvíli, kdy máme připravenu skluznici lyže, potřebujeme dodat maximální ostrost také hranám lyže a snowboardů.
• Úhel boční hrany závisí na typu a charakteru použití lyže/snowboardu, zkušenosti uživatele a tvrdosti podložky.
Základní úhlování boční hrany se provádí buďto na brusných pásech, nebo na keramických kotoučích. Předností keramického broušení je naprostá přesnost broušené hrany, její delší životnost a vyšší šetrnost při broušení. To zaručuje celkově delší životnost lyže a při lyžování dlouhodobější potěšení z ostré hrany.
Hrany lyží se brousí obvykle v rozmezí 87 – 89°, hlavními parametry jsou typy lyží a snowboardů, zkušenosti lyžaře, ale také typ a struktura sněhu na sjezdovce.
Keramické kotouče se samozřejmě starají také o broušení spodní hrany. To slouží k lehčímu přenosu síly při vykrajování oblouku v carvingu. Tím se zrychluje přenos síly z jedné hrany na druhou a oblouk se tak vykrajuje jednodušeji. Nedochází k zařezávání hran do sjezdovky.
Tuning spodní hrany se obvykle provádí v rozmezí 0,4 – 0,8° a díky keramickým kotoučům je opět velmi šetrná k hranám lyží a snowboardů.
Více informací o keramickém broušení hran.

4) Impregnace a leštění
Kompletní příprava skluznice a hran lyží a snowboardů má velký vliv na skluznici. Ta potřebuje po kompletním servisu opětovně namazat a tím ochránit jednotlivé póry skluznice.
Skluznice potřebuje pro ideální absorpci vosku prohřát. Tím se póry roztáhnou a jsou tak schopny pojmout větší množství vosku.
Důležitým faktorem je stabilita teploty. Skluznici totiž nesmíme přehřát.
Voskování provádíme několika způsoby. Buď nanášíme vosk pomocí nahřátého kotouče, případně můžeme vosk nanést přímo na skluznici a následně jej vyleštit.
Odstranění nadbytečného vosku se provádí pomocí jemných kartáčů, případně pomocí filcových pásů.
Toto finální ošetření skluznice musí být velmi jemné, proto aby nám netupilo již připravené hrany.
Takto připravené lyže jsou již připravené pro použití na sněhu.

 

Fotogaléria

SKI Centrum Nové Mesto nad Váhom, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting